ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

4η Αυγούστου

Επέτειοι… και επέτειοι !

Τὸν ἑπτάριθμον τιμῶ χορὸν Μαρτύρων,
δείξαντα Ἀνάστασιν νεκρῶν τῷ κόσμῳ
τῇ δὲ τετάρτῃ νεκροέγερτοι ξύνθανον ἑπτά.

«Οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων».

(Ματθ. 22,32)

Σχετικά κείμενα:

• Κείμενο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, Ο λόγος που παίρνει πρόσωπο (βλ. Η πληροφορική στην ζωή μας).

• Α. Μ. Σταυρόπουλου “Οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων”   (Ματθ. 22,32).

Μοιραστείτε:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

On Key

Related Posts