Η Ποιμαντική Απολογητική της Ελλαδικής Εκκλησίας μέσα από το δελτίο της «προς το λαό», για θέματα σύγχρονων προκλήσεων και προβληματισμών. Με αφορμή την εθνική παλιγγενεσία.

Περιεχόμενα Τόμου Πρακτικών: εδώ

Leave a Reply