Σε ποιούς απευθυνόμαστε

Το Κέντρο Ποιμαντικών Ερευνών, Μελετών και Εφαρμογών “Διαποίμανση” ερευνά και μελετά Θέματα Ποιμαντικής.

Απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας (τους ποιμένες και τους λαϊκούς συνεργάτες τους, τους θεολόγους καθηγητές, τους φοιτητές των Θεολογικών μας Σχολών και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και σε ερευνητές).

Περιέχει ποιμαντικό υλικό, όπως άρθρα (δημοσιευμένα στον Εφημέριο και άλλα θεολογικά και εκκλησιαστικά έντυπα), βιβλία, ερευνητικές εργασίες (διδακτορικά, μάστερ), καθώς επίσης και ενημέρωση για ποιμαντικά δρώμενα και άλλα.

Σκοπός του είναι να συνδράμει εκείνους που ασχολούνται με την Ποιμαντική Επιστήμη και την Ποιμαντική Πράξη στο χώρο της Εκκλησίας, και ταυτόχρονα αποβλέπει στην οικοδομή του πληρώματος του λαού του Θεού. Άλλωστε όπως τονίζει και ο ιερός Χρυσόστομος «το της Ποιμαντικής κέρδος εις άπαντα διαβαίνει τον λαόν».

Leave a Reply