ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Σκέψεις προς...σκέψιν
Αλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  Ε.Κ.Π.Α

Γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον
Ο έρωτας στη διαχρονία της ελληνικής γραμματείας

Πρόδρομη ημερίδα

Περισσότερα »