ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Σκέψεις προς...σκέψιν
Αλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος

Η υπαρκτή ισότητα ευκαιριών στη σχολική εκπαίδευση χωρίς ιδεολογικό φίλτρο στην Ελλάδα σήμερα

Το θέμα της ισότητας των ευκαιριών για όλους του πολίτες μιας χώρας θα πρέπει να είναι κάτι το αυτονόητο.

Περισσότερα »