ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΦΥΛΟ-ΛΟΓΙΑ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ  ΣΤΑ ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ & ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ  ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ
     Ομαδική  Εργασία, Αθήνα 2003
      Συντακτική Ομάδα: Αθανάσιος-Αλέξανδρος Αντωνίου, Ελένη Αργυροπούλου, Άννα Καπελέρη,
Μαρία  Σταματοπούλου
     Προλογικό Σημείωμα
     Κείμενο εργασίας
      Ἀννας Καπελέρη,  (Μηναία:  Iανουάριος, Φεβρουάριος καi Μάρτιος).
     Ελένης Αργυροπούλου, (Μηναία: Απρίλιος, Μάιος και  Ιούνιος).
     Μαρίας Σταματοπούλου, (Μηναία: Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος).
     Αθανασίου-Αλεξάνδρου Αντωνίου, (Μηναία: Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος) 
     Πίνακας αριθμού Αγίων  σε συνάρτηση με το χρόνο  (1-19ος αιώνας)
     Γράφημα  αριθμού Αγίων σε συνάρτηση με το χρόνο (1-19ος αιώνας)
     Πίνακας   αριθμού Αγίων σε συνάρτηση με τον τόπο (1-19ος αιώνας)
     Γράφημα  αριθμού Αγίων σε συνάρτηση με τον τόπο (1-19ος αιώνας)
     Πίνακας αριθμού Αγίων σε  συνάρτηση με τις 4 κατηγορίες του ποιμαίνειν 
     Γράφημα αριθμού Αγίων σε  συνάρτηση με τις 4 κατηγορίες του ποιμαίνειν
     Πίνακας Αγίων σε συνάρτηση με τόπο, χρόνο, Αυτοκράτορα (1-19ος αιώνας)

Άνδρας γυναίκα και  ισότητα στον Ιερό Χρυσόστομο

     Γεωργίου Κ.  Σκλία

      Φρονστιστηριακή εργασία
      Δείτε την : εδώ

Η γυναίκα στην Καινή Διαθήκη. Διαφοροποίηση ανδρός και γυναικός. Τι τυπολογία θρησκευτικότητας υπάρχει»,

     Εμμανουήλ  Τζάλα

      Φρονστιστηριακή εργασία
      Δείτε την : εδώ