Οι ιοί θα επιβάλουν πλέον τους όρους τους. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας.

Σε μία πανδημία θα πρέπει να είναι και «πάν-δημη» (εκ μέρους όλων) και ενιαία η αντι-μετώπισή της. Απαιτείται ενιαίο μέτωπο συν-φωνίας. Οι πληροφορίες να οδηγούν

Περισσότερα

Ποιμαντικά ερεθίσματα

Εις Μνημόσυνον: Πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος (1919-2020) A. Μ. Σταυρόπουλου, Εις Μνημόσυνον: Πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος (1919-2020) Δείτε το κείμενο: εδώ

Περισσότερα