Ανάρτηση της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου: «Επιστήμη και Τέχνη της Ποιμαντικής»

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ συμπληρώθηκαν εἰκοσι δύο χρόνια ἀπό τήν πρώτη ἔκδοση τοῦ βιβλίου. Στήν παρούσα ἔκδοση θέλησα νά προ-σθέσω, ἐπιλεκτικά, κάποια νεότερα βιβλιογραφικὰ

Περισσότερα