2017 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2016 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΟΣΠΡΙΩΝ

2015 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ (International Year of Light and Light Based Technologies)

2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΤΟΣ  ΕΔΑΦΟΥΣ