Τό νά χαράξουμε τά ὅρια μιᾶς ἐπιστήμης καί μάλιστα θεολογικῆς, ὅταν εἴμαστε προσωπικά πεπεισμένοι ἀλλά καί ἄλλοι, ἀνώτεροι ἀπό ἐμᾶς, τό επιβεβαιώνουν, ὅτι δέν εῑναι μόνο ἐπιστήμη ἐπιστημῶν, ἀλλά καί τέχνη τεχνῶν, δέν εἶναι καθόλου εὔκολο ἐγχείρημα.

File Type: pdf
Categories: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ-Νέες εκδόσεις
Tags: Θεωρία Ποιμαντικής