Σεμινάριο με  θέμα: Ενορία εν δράσει και Ποιμαντική της Ναυτιλίας

Σεμινάριο με θέμα: Ενορία εν δράσει και Ποιμαντική της Ναυτιλίας

 Θεματική Ενότητα: Εφαρμογές της Ποιμαντικής
 
Χρόνος διεξαγωγής: 27 Απριλίου – 13 Ιουλιου 2018
Γενικές Πληροφορίες για το Σεμινάριο: εδώ