Εργογραφία κατά Θεματική Ενότητα/ 1 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ  ΘΕΟΛΟΓΙΑ

1 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

1.1 Προς μία Ποιμαντική θεολογία
1 Ανάμεσα σε δύο κόσμους. Όροι Ποιμαντικής Θεολογίας, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος, 1986, σελ. 104-106
2 Σχολή καλών τεχνών, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος, 1994,σελ. 128-129
3 Η θεωρία των α-πιθανοτήτων, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος, 1994, σελ. 152-153
4 Ποιμαντική της μνήμης και της λήθης, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος, 1994, σελ. 352-354
5 Ιστορίες με ζώα, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος,1995, σελ. 128-130
6 Η ποιμαντική της ελπίδας, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος, 1997, σελ. 344-345
7 Πνευματική ιχνηλασία, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος, 1997, σελ. 360-361
8 Η λάμψη της αλήθειας. Ορθόδοξη ανάγνωση μιας παπικής εγκυκλίου, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος,  1998, σελ. 104-105
9 Ποιμαντική του μέλλοντος, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος, 1998, σελ. 248-249
10 Το μέλλον της Ποιμαντικής, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος, 1998, σελ. 264-265

 

1.2 Αρχές Ποιμαντικής Θεολογίας
1 Φιλοκαλική ενημέρωση, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1995, σελ. 328-329
2 Τέχνη και Εκκλησία, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2001, 3,21-23

 

1.3  Λειτουργίες του Ποιμαντικού έργου
1 Η ποιμαντική διάσταση του αγιαστικού έργου της Εκκλησίας, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1997, σελ. 88-90
2 Το ευαγγέλιο της κρίσεως, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2001, σελ. 2,16-17
3 Η Αγία Γραφή και οι χρήσεις της, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2004,σελ. 1,4-5
4 Πολιτισμός της  αγάπης. Περιχώρηση προσώπων, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2006, σελ. 2,15-17, 5,17-19

 

1.4  Κατηγορίες του ποιμαίνειν (ποιός καιως τι ποιμαίνει ποιόν, που, πότε, γιατί, προς τι,σε τι;)
1 Της Ιερωσύνης, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1985, σελ. 72-73
2 Το βάρος από τα μελλούμενα, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1999, σελ. 3,14-15
3 Μαραθώνιος και σκυταλοδρομία, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2002, σελ. 11,16-18
4 Χρονολογικά, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2007, σελ. 1,16-17

 

1.5  Μέθοδοι της Ποιμαντικής
1 Μαθήματα αρχιτεκτονικής, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1992, σελ. 56-57, 72-73
2 Ποιμαντική Φωτογραφία, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1992, σελ. 310-311
3 Τα έκπληκτα μάτια, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1993, σελ. 116-117
4 Διαγωνισμός Ποιμαντικής φωτογραφίας, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1999,σελ. 2,36-37
5 Τρόποι αναγνώσεως και επιλογής, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1999,σελ. 11,18-19

 

1.6  Ποιμαντική και άλλες επιστήμες (του ανθρώπου)
1α.
1β.
α. Βιβλιοφιλία1, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1986, σελ. 295
β. Βιβλιοφιλία2, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1986, σελ. 312-314
2 Συμβουλευτική Ποιμαντική. Θεολογική οικολογία, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1986, σελ. 344-345
3 Το θαυμαστό φως, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1986, σελ. 367
4 Η θρησκευτική ανάπτυξη  του παιδιού, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1987, σελ. 344-345, 368-372
5 Περιπέτειες σε δύο κόσμους , άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1993, 168-169, 184-185
6 Ένας Βέλγος θρησκειοψυχολόγος στην Ελλάδα, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1993, σελ. 384-385
7 Σκέψεις γύρω από μία έκδοση…(Ένα βιβλίο Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1994, σελ. 60-61
8 Αγωνίες και ελπίδες, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1996, σελ. 112-114
9 Βιοτεχνολογία και Βιοηθική, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1998, σελ. 280-281, 296-298
10 Βεβαιότητες και όρια στα θεμέλια της ηθικής σήμερα, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1999, σελ. 7,12-14, 8,5-7
11 Ο εξομολόγος και η αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2000, 7,19-21, 8,18-21
12 Ένα ερευνητικό πρόγραμμα, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2000, σελ. 12,13-17
13 Μια θεολογική ανάγνωση της βιλογικής επανάστασης, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2001, σελ. 4,12-16
14 Θρησκεία και επιστήμη. Ανεξάρτητες ή και εξαρτημένες μεταβλητές, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2001, 12,11-14
15 Βιοηθική και ιατρική πράξη: Θεολογική προσέγγιση, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2002, 5,14-17, 6,12-15
16 Αναζητήσεις, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2004, σελ. 5,6-8
17 Η διαπλοκή στη  γνώση, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2005, σελ. 9,20-22

 

1.7  Εξειδικεύσεις  της Ποιμαντικής
1 Συμβουλευτική Ποιμαντική. Θεολογική οικολογία, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  1986, σελ. 344-345
2 Μία πρόταση, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  1997, σελ. 104-105
3 Αγωνίες και ελπίδες- Η συνομωσία της ελπίδος, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  1997, σελ. 296-298, 312-314
4 Θεολογική θεμελίωση της ποιμαντικής των ασθενών, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  2000, σελ. 10,22-24, 11, 19-20

 

1.8  Ποιμαντική ανθρωπολογία
1 Περιπέτειες σε δύο κόσμους, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  1993, σελ. 184-185
2 Σκέψεις γύρω από μία έκδοση (ένα βιβλίο Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας), άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  1994, σελ. 60-61
3 Θεολογική  θεμελίωση της ποιμαντικής των ασθενών, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  2000, σελ. 10,22-24, 11,19-20
4 Το Πρόσωπο και τα Πρόσωπα, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  2001, σελ. 5,17-21
5 Για τους μικρούς και ελαχίστους, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  2001, σελ. 10,9-10