Λόγος και αντίλογος, Εκκλησία και κόσμος σε διάλογο

Προλογικό Σημείωμα: εδώ
Παρουσίαση (video ): εδώ
ES SIX FORMES DE CHARITÉ DE L’ ÉVANGILE DU JUGEMENT DERNIER
Voir la présentation: ici
Sommaire  de la présentation: ici
Communication àu Congrès : ici

Τα  έξι είδη της Αγάπης

Δείτε την Παρουσίαση: εδώ
Σκεπτικό/ σκοπός παρουσίασης: εδώ