Έρευνες

(Σημείωση: Στην Παρούσα Ιστοσελίδα παρουσιάζονται έρευνες που  αναφέρονται  άμεσα   σε Ποιμαντικά Θέματα)

2012

Έρευνα με Θέμα: «Ο Χριστιανισμός, η πιο δημοφιλής από τις παγκόσμιες θρησκείες.

        Δημοσίευση: 2012
       Σχόλια και στοιχεία της Έρευνας: εδώ
       Πληθυσμός Θρησκειών ανά χώρα: εδώ 
       Πληθυσμός  Χριστιανών ανά ήπειρο: εδώ 

2005

Η Νέα Γενιά στην Ελλάδα  Σήμερα

Διεξαγωγή: Πανεπιστήμιο Αθηνών για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς,
Στοιχεία της Έρευνας: εδώ