ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Καινά ποιώ πάντα…

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Το γραφεῖο Νεότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὀργάνωσε ἕνα μεγάλο Συνέδριο γιά τήν νεολαία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀπό 1 ἑως 4 Σεπτεμβρίου. Ὁ τίτλος τοῦ Συνεδρίου ἦταν “Καινά ποιῶ τά πάντα”. Ὁ σκοπός τοῦ Συνεδρίου ἦταν ἡ γνωριμία κ ἡ ἀνταλλαγή ἀπόψεων καί ἰδεῶν νέων πού κατοικοῦν στήν Τουρκία καί εἶναι Ὀρθόδοξοι.

Συμμετεῖχαν νέοι ἀπό διάφορες χῶρες, ὅπως Ἐλλάδα, Τουρκία, Ρωσία, Οὐκρανία, Συρία καθῶς καί ἀπό Εὐρώπη καί Ἀμερική. Μέσα σέ μία ἀτμόσφαιρα εἰρηνική,φιλική συναντήθηκαν καί ἔνοιωσαν νά ἀνήκουν στήν μεγάλη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἄνθρωποι ἀπό διαφορετικά μέρη μέ διαφορετικές συνήθειες καί ἀντιλήψεις.

Μέ τήν εὐλογημένη παρουσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη καί τήν γεμάτη ἁπλότητα καί σοφία ὁμιλία του ξεκίνησε τό Συνέδριο καί τελείωσε στήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης. Πραγματικά ἦταν μία πολύ εὐλογημένη καί ἐλπιδοφόρα προσέγγιση τῶν νέων πού ἀποτελοῦν τό μέλλον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Αὐτές οἱ τέσσερις μέρες πού ζήσανε ὄλοι μαζί, ἀντάλλαξαν ἀπόψεις, γελάσανε, φάγανε ὅλοι μαζί μέ τόν Οἱκουμενικό Πατριάρχη, μέ Ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς , μοναχούς, μοναχές, καθηγητές Πανεπιστημίου,δασκάλους, μαθητές τραγουδήσανε, χορέψανε, ψάλλανε θύμιζαν τήν πρώτη Ἐκκλησία πού οἰ πιστοί “εἶχαν ἅπαντα κοινά” καί ἔδωσαν ἐλπίδα γιά τό μέλλον τῆς Ἐκκλησίας μας.

 

Γερόντισσα Φιλοθέη

Ησυχαστήριο Ιεράς Μονής Παναγίας των Βρυούλων

 

  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

The event is finished.

Date

Sep 01 - 04 2022
Expired!

Time

All Day

More Info

Read More

Labels

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Location

Γραφείο Νεότητος Οικουμενικού Πατριαρχείου
Κωνσταντινούπολη, Rum Patrikliği, Dr. Sadık Ahmet Cad. No. 19 34083 Fatih-İstanbul, Türkiye
Website
https://www.ec-patr-youth.org/el/contact-us.html
Category
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *