ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

5ο Διεθνές Συνέδριο γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας.

5ο Συνέδριο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας

Ἡ Πανδημία ἔφερε νέες καταστάσεις καί προκλήσεις, πού ἔχουν ἐπηρεάσει ὅλες τίς δομές τῆς κοινωνίας. Γι’ αὐτό, ὑπάρχει ἡ ἄμεση ἀνάγκη νά ἐξετάσουμε τόν ρόλο πού παίζουν οἱ διάφοροι  φορεῖς πού διακονοῦν τόν ἄνθρωπο καί πῶς ἡ φροντίδα πού προσφέρουν ἐντάσσεται στό γεγονός τῆς Ἐκκλησίας. Συνάμα, ὑπάρχει μιά ἐπιπλέον ἀνάγκη νά συσπειρωθοῦν οἱ ἐπιστήμονες, οἱ λειτουργοί στήν Ὑγεία καί τούς ἄλλους τομεῖς τῆς κοινωνικῆς προσφορᾶς, ὥστε νά ὑπάρχει μιά πηγή πνευματικῆς ὑποστήριξης καί ἀλληλεγγύης πού θά ἐνδυναμώνει τόν καθένα, ὥστε νά συνεχίσει τό πολύτιμο ἔργο του. Μέσα σέ αὐτές τίς ἀνάγκες, τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι πῶς θά πορευθεῖ ὁ κόσμος στό μέλλον.

Μέ τίς εὐλογίες τῆς Α.Θ.Π., τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, αὐτές τίς ἀνάγκες καί  αὐτό τό ἐρώτημα θά ἐξετασθεῖ στό 5ο Συνέδριο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας, πού θά διεξαχθεῖ μεταξύ 5ης καί 9ης  Ὀκτωβρίου 2022, στήν ἀγαπημένη μας Ρόδο μέ θέμα: «Φροντίζοντας γιά τήν ἀνθρωπότητα σήμερα, μεριμνοῦμε γιά τήν ἀνθρωπότητα τοῦ αὔριο».

 

 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΕ ΞΕΛΙΞΗ
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

Oct 05 - 09 2022

Time

All Day

More Info

Read More

Labels

Συνέδρια

Location

ΡΟΔΟΣ
ΡΟΔΟΣ
Category
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published.