Η ανευθυνότητα του πλήθους, το πείραμα των Darley και Latane

Απομάκρυνση των ανθρώπων  από τον  «τόπο», τη «γη» που αποτελεί χώρο δημιουργίας, ευθύνης. Οι άνθρωποι τοπο-θετούνται σε μη-τόπο (ου-τοπία), αν όχι σε δυσ-τοπία.

Ο ζητιάνος

Η κραυγή

Σταυροί και  κίονες
Περισσότερα: εδώ

Το φθινόπωρο

Ο σχοινοβάτης

Νεκρό παιδί