ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Παράνομες συμβιώσεις, Πρόληψη συγκρούσεων διαζυγίων

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Παράνομες συμβιώσεις, Πρόληψη συγκρούσεων διαζυγίων