Μακαριστός Γέροντας π. Ευσέβιος Βίττης

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ:

1. Μακαριστού Γέροντος π. Ευσεβίου Βίττη, Προσευχή προς τον Κύριον.

2. Π.Β. ΠΑΣΧΟΥ- Α. Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ο Ιερομόναχος π. Ευσέβιος Βίττης, Εκδόσεις ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΓΗ, ΑΘΗΝΑ 2011.

3. Α. Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ομιλία προς τιμή του σεβαστού Γέροντος π. Ευσεβίου Βίττη, (2009).