Ιωακείμ και Άννα και Θεοτόκος

Ανάρτηση: 21 ΟΚΤ 15
Πηγή εικόνας: http://http://www.diakonima.gr