Α/Α                              ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
                              2006
360 Τοῖς ἰπταμένοις συνόδευσον, τεῦχ. 1, σ. 18-20. / Άρθρο Εφημερίου Εδώ
 361 Πολιτισμὸς τῆς ἀγάπης. Περιχώρηση προσώπων, τεῦχ. 2, σ. 15-17, τεῦχ. 5, σ. 17-19./ Άρθρο Εφημερίου Εδώ
 362 Γέρων Καλλίνικος, τεῦχ. 6, σ. 18-20./ Άρθρο Εφημερίου Εδώ
 363 Ἕνα ταξίδι ἀλλιώτικο ἀπὸ τὰ ἄλλα. Θεομητορικός Διάπλους, τεῦχ. 8, σ. 14-15 καὶ στὸν ἱστότοπο:

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/tourism/stavrop_diaplous.html/ Άρθρο Εφημερίου

 

Εδώ
 364 Προσκυνηματικὲς περιηγήσεις. Θεολογικὴ θεμελίωση, τεῦχ. 9, σ. 15-18./ Άρθρο Εφημερίου Εδώ
 365 Ποιμαντικὲς   προοπτικὲς   γιὰ τὸ γάμο καὶ τὴν οἰκογένεια. Πορίσματα μιᾶς διεπιστημονικῆς συσκέψεως, τεῦχ. 10, σ. 18-20./ Άρθρο Εφημερίου Εδώ
 366 Ὑπὲρ ἢ κατά; «Ὠφελέειν καὶ μὴ βλάπτειν». Ἀφιέρωμα: Ἡ ὑψηλή τεχνολογία καί ὁ ἄνθρωπος, «Εὐθύνη» Ἀπρίλιος, σ. 157-159. / Άρθρο Ευθύνη Εδώ
 367 Φιλοκαλικὴ ὑπέρβαση τῆς κρίσεως. Ἀφιέρωμα: Ἡ κρίση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἀνθρωπισμοῦ, «Εὐθύνη» Δεκέμβριος, σ. 637-640./ Άρθρο Ευθύνη Εδώ
 368 L’Orthodoxie στὸ Regard éthique: Le bien-être animal, Strasbourg, Conseil de l’Europe, σ. 171-176/ Άλλα Εδώ
 369  Δικαίωμα ἢ καὶ καθῆκον νὰ εἶσαι διαφορετικός; Ὀρθόδοξη θεολογικὴ προσέγγιση καὶ προοπτικὴ σὲ συνεργασία μὲ τὴν Μ. Τρεμούλη. Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τ. ΜΑ΄ τιμητικὸν ἀφιέρωμα εἰς Ἠ. Μουτσούλα, Κ. Βλάχο, Γ. Πατρῶνο, Ἀθῆναι · βλ. καὶ περ. «Ἐκκλησία» τεῦχος 4, Ἀπριλίου 2007, σ. 290-296./ Άλλα

 

Εδώ
 370 Ἡ ἀντίληψις τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας περὶ τῶν προσκυνηματικῶν ἀποδημιῶν, εἰσήγηση στὸ 1ο Διεθνὲς Συνέδριο περὶ Θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ, Κύπρος 19-21 Ὀκτωβρίου 2006· δημοσιεύτηκε στὸν ἱστότοπο:

http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/tourism/stavropoulou_antilipsi.html   / Άλλα

Εδώ
 371 Ἐπαν-αγωγὴ τῆς ἐπιθυμίας, περ. «Ἐνημέρωση» τοῦ Κέντρου Συμπαραστάσεως Προνοίας Ἀπ. Παύλου «Ἡ Ἐλπίδα», τεύχη 157-158, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, σ. 2-4. «Δημοσιευμένο» καὶ στὴν στοσελίδα:

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/epanagogi.htm/ Άλλα

 

Εδώ
 372 Εἰρήνη, ἡ ἑτέρα ὄψη τῆς βίας. Ἡ Θεία Λειτουργία ὡς πλαίσιο ὑπερνικήσεως ἀρνητικῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων, καταλλαγῆς καὶ εἰρηνεύσεως, περ. «Ἐκκλησία», τεῦχος Δεκεμβρίου, σ. 895-902 καὶ σὲ ἀνάτυπο 32 σ./ Άλλα Εδώ