Α/Α ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2011
 412 Sciences Humaines et Théologie Orthodoxe. Questions d’anthropologie. Analectes de la revue “Théologia” («Θεολογία»), τόμος 1, Athènes 2011, 212 σ. (βπρ. Jean-Marie Jaspard στὸ περ. «Revue theologique de Louvain» 43 (2012) 3 (Σεπτ.-Ὀκτωβρ.) σ. 448-449 καὶ σὲ μετάφραση στὸ περ. «Ψυχῆς δρόμοι», τεῦχος 5, Μάϊος 2013, σ. 170-172.Απόσπασμα του βιβλίου (κεφ.1 σσ. 1-59). στὴν ἱστοσελίδα: http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.asp / Απόσπασμα Βιβλίου/ΑΛΛΑ Εδώ
 413 π. Εὐσέβιος Βίττης (1927-2009). Ἕνας Γέροντας τοῦ καιροῦ μας στὸ Π. Β. Πάσχου καὶ Ἀλεξ. Μ. Σταυροπούλου, Ὁ ἱερομόναχος π. Εὐσέβιος Βίττης, Ἀπό τὸν Βίο καὶ τὸ Ἔργο του, Ἐκδ. «Καινούργια Γῆ», Ἀθήνα, σ. 39-64. Ἀναρτημένο καὶ στὴν ἱστοσελίδα:  http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/vitis_geron.pdf  /Απόσπασμα Βιβλίου/ΑΛΛΑ

 

Εδώ
413 β Ποιμαντική θεολογική προσέγγιση του κηρύγματος, Ανάτυπο Εδώ