Α/Α ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2012
 414 Ὀρθόδοξη Συμβουλευτικὴ Ποιμαντικὴ, Ἐκδόσεις Ἁρμός, Ἀθήνα, 280 σ. (βπρ. Διονύση Κ. Μαγκλιβέρα στὸ περ. «νέα εὐθύνη», τεῦχος 16 Μαρτίου-Ἀπριλίου 2013, σ. 227-228)./ Βιβλίο

 

 415 Τὰ πρῶτα βήματα στὸ γάμο: Δυσκολίες τῶν νέων ζευγαριῶν, Ἐκδ. Ἱ. Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Σειρὰ Γάμου Κοινωνία 2, Λαμία, 40 σ. /Βιβλίο

 

Εδώ
 416 Σεξουαλικότητα, διαφορὰ τῶν φύλων καὶ πνευματικὴ ζωή (Εἰσήγηση στὸ Διεθνὲς Συνέδριο Ψυχοθεραπεία καὶ Χριστιανικὴ Ὀρθόδοξη Θεολογία, 1-5 Ὀκτωβρίου 2003, Ἀλίαρτος Βοιωτίας), στὸ Δ. Κυριαζῆ – π. Β. Θερμού (ἐπιμέλεια), Θεραπεύοντας, Ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ Ψυχοθεραπεία: Συγκλίσεις καὶ ἀποκλίσεις, Ἀθήνα, σ. 283-299. /Εισήγηση/ΑΛΛΑ

 

Εδώ
 417 VOM CHAOS ZUR PERSON IM HEILIGEN GEIST, Persönliche und spirituelle Ressourcen, um dem Chaos kreativ entgegenzutreten, Ἀνάτυπον ἐκ τῆς Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τόμος ΜΕ΄ (2010), σ. 127-146, Ἀθήνα, 20 σ./ Ανάτυπον ΕΕΘΣΠΑ/ΑΛΛΑ

 

  ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ

 418 Σημείωμα περὶ τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Ἰατρικο-ψυχολογικῶν καὶ Θρησκευτικῶν Μελετῶν (Assosiation Internationale des Études Médico-Psychologiques et Religieuses: A.I.E.M.P.R.) στὸ περ. «Ψυχῆς δρόμοι» τεῦχος 3, Μαΐου 2012, σ. 130-135./ Άρθρο Ψυχής Δρόμοι/ΑΛΛΑ

 

Εδώ
 419 Συνέντευξη στὸν Δημήτρη Ἀγγελὴ γιὰ τὴν ταυτότητα τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Ἰατρικο-ψυχολογικῶν καὶ Θρησκευτικῶν Μελετῶν (Assosiation Internationale des Études Médico-Psychologiques et Religieuses: A.I.E.M.P.R.) στὸ περ. «νέα εὐθύνη», τεῦχος 11, Μαΐου-Ἰουνίου 2012, σ. 320-323. /Συνέντευξη/ΑΛΛΑ

 

Εδώ