Α/Α ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
                                                              2013

 

420α «Προκλήσεις γιὰ τὴν Ποιμαντικὴ στὸν 21ο αἰώνα» στὸ ἀφιέρωμα τοῦ περ. νέα εὐθύνη: Προκλήσεις γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὸν 21ο αἰώνα, τεῦχος 15, Ἰανουάριος-Φεβρουάριος 2013, σ. 97-100. / Άρθρο Ευθύνη Εδώ
420β «Προκλήσεις γιὰ τὴν Ποιμαντικὴ στὸν 21ο αἰώνα» Ἀνάτυπον ἐκ τῆς Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τόμος ΜΣΤ΄ (2011), σ. 169-177, Ἀθήνα, 12 σ./αλλα Εδώ
421 Προκλήσεις τῆς Ποιμαντικῆς Σήμερα, Ἐκδόσεις Ἁρμός, Ἀθήνα, 198 σ. /Βιβλίο Το βιβλίο δεν αναρτάται λόγω πνευματικώνδικαιωμάτων