Α/Α ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1975
8 Μυστήριον ἀγάπης – ἐκκλησία μικρά: ὁ γάμος εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Ἀνάτυπο ἀπὸ τὸ περ. «Κοινωνία», τ. 18, Μάρτιος – Ἀπρίλιος, σ. 112-119./ΑΡΘΡΟ         Εδώ
9 Προγαμιαῖο πιστοποιητικὸ ὑγείας, στοῦ ἰδίου Ποιμαντικὴ Γάμου… 2004, σ. 356-360. Εἰσήγηση στὴ συζήτηση στρογγυλῆς τραπέζης τοῦ Ἑλληνογερμανικοῦ Ἰατρικοῦ Συνδέσμου, στὶς 29 Ὀκτωβρίου 1975, στὴν αἴθουσα διαλέξεων τοῦ Ἰνστιτούτου Γκαῖτε. /ΑΡΘΡΟ           Εδώ