Α/Α ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1990
131 Εἰκόνες καὶ εἰκόνες, σ. 16-18, 184-185./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
132 Μακρὸν πρὸ βραχέος …, σ. 88-89./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
133 Μὲ ἄλλο μάτι, σ. 112-113/ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
134 Τὸ ζωντανὸ νερό, σ. 136-137./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
135 Περιμένοντας, σ. 152-153./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
136 Κυριακὴ τῶν πατέρων, σ. 168-169./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
137 Εἰκόνες καὶ μηνύματα, σ. 208-210, 240-242./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
138 Βάλωμεν ἀρχήν, σ. 272-273./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
139 Παρενέργειες, σ. 296-297./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
140 Φρονιμάδα καὶ ἀκεραιότητα, σ. 312-313./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
141 Μνήμη   εὐλαβικοῦ Ἐφημερίου, σ. 328-329. Γαλλική μτφρ. στὸ διμηνιαῖο δελτίο τῆς Communauté Orthodoxe de la S te Trinité et des Saints Cosme et Damien (Bruxelles), mai/juin 1991, σ. 6-8./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
142 Ὁ τόσονόσον! (Μνήμη ἑνὸς σοφοῦ ἀνθρώπου), σ. 344-346./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ