Γενικές Πληροφορίες για τον Ιστότοπο:

1.Προστάτιδα Ιστοτόπου: Υπεραγία Θεοτόκος (Ευαγγελισμός)

2.Γενέθλιος ημέρα του Ιστοτόπου “Διαποίμανση”: Τρίτη 25 Μαρτίου 2014

3.Υπεύθυνος Ιστοτόπου: Γεώργιος Κ. Σκλίας