Ερευνητική Φροντιστηριακή Εργασία (2009)
Θέμα: Πολιτιστική  διάσταση  της Ποιμαντικής-Ποιμαντική διάσταση του Πολιτισμού
Εκπονήσασα: Μαριάννας Δρε-Λαΐζηνού
   Δείτε την εργασία: εδώ
Ερευνητική Φροντιστηριακή Εργασία (2005)
Θέμα: Ατομικοί  κύκλοι  ζωής, Διαζύγιο
 Εκπονήσασα: Χρυσούλα  Π. Χατζηλία
   Δείτε την εργασία: εδώ
Ερευνητική Φροντιστηριακή Εργασία (2005)
Θέμα: Η ποιμαντική αντιμετώπιση  της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελληνική οικογένεια λαμβανομένων υπόψη των επιστημών του ανθρώπου
    Ασημένιας Κουρτεσάκη
   Δείτε την εργασία: εδώ
Ερευνητική  Φροντιστηριακή Εργασία (2001)
ΘΕΜΑ: «Ο θεσμός των αναδόχων Οικογενειών για χρόνιους ψυχωσικούς ασθενείς και ο ρόλος  τους εξ απόψεως χριστιανικής»
Εκπονήσας: Σταμάτιος Ζούλας
Δείτε την εργασία: εδώ
Ερευνητική  Φροντιστηριακή Εργασία (2001)
ΘΕΜΑ: «Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ-ΗΘΙΚΗ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ»
Εκπονήσας: Σταμάτιος Ζούλας
Δείτε την εργασία:  εδώ