Εργογραφία κατά Θεματική Ενότητα/ 2 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

2   ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1 Ταυτότητα, αυτοσυνειδησία και προσωπική ζωή του ποιμαίνοντος
1 Της Ιερωσύνης, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1985, σελ. 72-73
2 Όροι Ποιμαντικής Θεολογίας (Εβδομάδα Ιερατικών κλήσεων  1986), άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1986, σελ. 104-106
3 Εβδομάδα Ιερατικών κλήσεων  (1987), άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1987, σελ. 72-74
4 Με κραταιό φρόνημα, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1987, σελ. 152-153
5 Ζήτημα χρόνου, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1987, σελ. 184-185
6 Χρόνος για όλους και για όλα, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1987, σελ. 208-209
7 Ποιμαντικές επισκέψεις, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1988, σελ. 16-17, 40-41, 56-58
8 Πρόσωπα και κείμενα, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1988, σελ. 72-73, 88-89
9 Ποιμαντική Αγρανάπαυση, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1989, σελ. 240-242
10 Προετοιμασία για την ιερωσύνη, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1992, σελ. 88-89
11 Καύχημα των ιερεέων, (Εβδομάδα ιερατικών κλήσεων 1994), άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1994, σελ. 96-97
12 Καλοκαιρινά, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1994, σελ. 248-249
13 Φθινοπωρινά, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1994, σελ. 280-281
14 Μέτρα και σταθμά, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1995, σελ. 344-345

 

2.2 Κλήση
1 Ιερατικές κλήσεις (ψυχολογική θεώρηση), άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  1983, σελ. 64-65
2 Εβδομάδα ιερατικών κλήσεων (200), άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  2000, σελ. 4,18-20
3 Μια εξομολογητική αναδρομή: 15 χρόνια μετά…Ένας πρεσβύτερος και μια Πρεσβυτέρα εξομολογείται, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  200, σελ. 4,21-23

 

2.3 Πρότυπα
1 Ο ποιμή ο καλός, άρθρο,Περιοδικό Εφημέριος  1983, σελ. 64-65
2 Γυμνάσματα ποιμαντικά, άρθρο,Περιοδικό Εφημέριος  1987, σελ. 296-297
3 Η ποιμαντική των αγίων, άρθρο,Περιοδικό Εφημέριος  1987, σελ. 321-313
4 Εικόνες και εικόνες, άρθρο,Περιοδικό Εφημέριος  1990, σελ. 16-18, 184-185
5 Εικόνες και μηνύματα, άρθρο,Περιοδικό Εφημέριος  1990, σελ. 208-210, 240-242
6 Μνήμη ευλαβικού Εφημερίου, άρθρο,Περιοδικό Εφημέριος  1990, σελ. 328-329
7 Οδηγητικές εικόνες, άρθρο,Περιοδικό Εφημέριος  1991, σελ. 152-154
8 Η βασιλική δρυς, άρθρο,Περιοδικό Εφημέριος  1991, σελ. 376-378
9 Ένα χρόνο μετά, άρθρο,Περιοδικό Εφημέριος  1992, σελ. 352-353
10 Τρία χρόνια μετά, άρθρο,Περιοδικό Εφημέριος  1994, σελ. 392-394
11 Άξια και δίκαια πρωτοβουλία, άρθρο,Περιοδικό Εφημέριος  2003, σελ. 10,24-25

 

2.4 Πνευματική ζωή
1 «Ιλασθητι ημιν ο Θεός». Ώρες περισυλλογής, άρθρο,περιοδικό Εφημέριος  1983, σελ. 48-49
2 Αββά Δωροθέου, Ποιμαντική φαντασία σε μείζονα και ελλάσσονα κλίμακα, άρθρο,περιοδικό Εφημέριος 1983, σελ. 210
3 Πανεπιστήμιο και ζωή. Άσκηση αυτογνωσίας, άρθρο,περιοδικό Εφημέριος  1983, σελ. 240-242
4 Βιβλιοφιλία, άρθρο,περιοδικό Εφημέριος  1986, σελ. 295, 321-313
5 Γνώρισε τον εαυτό σου, άρθρο,περιοδικό Εφημέριος  1986, σελ. 328-329
6 Αλφάβητος και πνευματική ζωή, άρθρο,περιοδικό Εφημέριος  1987, σελ. 328-330
7 Κοπιώντες και πεφορτισμένοι, άρθρο,περιοδικό Εφημέριος  1989, σελ. 88-90
8 Το αντίθετο της αγάπης, άρθρο,περιοδικό Εφημέριος  1989, σελ. 112-114
9 Χαρά και εργασία, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1989, σελ. 272-274
10 Χάος και δημιουργικότητα, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1989, σελ. 296-298, 314, 328-330
11 Εικόνες και εικόνες, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1990, σελ. 16-18, 184-185
12 Εικόνες και μηνύματα, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1990, σελ. 208-210, 240-242
13 Μακρόν πρό βραχέως…, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1990, σελ. 88-89
14 Βάλωμεν αρχήν, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1990, σελ. 272-273
15 Παρενέργειες, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1990, σελ. 296-297
16 Φρονιμάδα και ακεραιότητα, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1990, σελ. 312-313
17 Ο τόσονόσον! Μνήμη ένός σοφού ανθρώπου, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1990, σελ. 344-346
18 Μέτρα και  σταθμά, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1991, σελ. 14-15
19 Έσο πρόθυμος, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1991, σελ. 40-41
20 Ο καιρός των πολέμων, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1991, σελ. 56-58
21 Οδηγητικές εικόνες, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1991, σελ. 152-154
22 Πληροφορίαν έχειν, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1991, σελ. 168-164
23 Η βασιλική δρυς, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1991, σελ. 376-378
24 Και όμως είναι δυνατόν…, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1993, σελ. 56-57
25 Έστω και στο παραπέντε, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1993, σελ. 72-73
26 Η καλή αναφορά, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1993, σελ. 88-89
27 Καλοκαιρινά, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1994, σελ. 248-249
28 Φθινοπωρινά, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1994, σελ. 280-281
29 Μέτρα και σταθμά, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1995, σελ. 344-345
30 Η χώρα της Αλυπίας, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1996, σελ. 40-41, 56-57
31 Μαθήματα σχοινοβασίας, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1996, σελ. 272-273
32 Ως ωραίοι πόδες, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1997, σελ. 128-129
33 Παράπονα, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1997, σελ. 152-153
34 Οριοθετήσεις, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1997, σελ. 200-201
35 Ήρθα, αλλά…δεν θα μείνω, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1997, σελ. 224-225
36 Περί επιθυμίας, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1998, σελ. 56-57
37 Άσκηση και τεχονολογία, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1999, σελ. 4,22-23
38 Περί διατροφής, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  1999, σελ. 6,5-7
39 Ο άνθρωπος που σκοντάφτει, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  2000, σελ. 3,16-17
40 Ματαίωση ή και παραίτηση, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  2001, σελ. 9,13-14
41 Ο άνθρωπος που μετράει τα σύννεφα, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  2004, σελ. 3,6-7
42 Έχουμε αγώνες σήμερα, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  2004, σελ. 7,15-17
43 Μαγική εικόνα με…εικόνα, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  2007, σελ. 9,18-19
44 Η ζωή είναι; άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  2008, σελ. 1,12-13 &2,12-13
45 Περί τροφής, άρθρο, περιοδικό Εφημέριος  2008, σελ. 4,12-13

 

2.5 Θεολογική Ποιμαντική Εκπαίδευση
1 Η δύναμη της Παιδείας, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1983, σελ. 78-79
2 Πανεπιστήμιο και ζωή. Άσκηση αυτογνωσίας, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1983, σελ. 240-242
3 Δεσμοί αίματος, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1987, σελ. 168-170
4 Προετοιμασία για την ιερωσύνη, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1992, σελ. 88-89
5 Σαράντα χρόνια μετά-Χώραι λευκαί προς θερισμόν, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1995, σελ. 56-58, 152-153
6 Ποιμαντική εκπαίδευση δια βίου, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1996, σελ. 72-73
7 Εκπαιδευτικοί απόηχοι, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  1996, σελ. 87
8 Σπουδάζοντας Θεολογία, Προλογικό σημείωμα στο ανάτυπο του Θαν. Παπαθανασίου, Σπουδάζοντας Θεολογία: Μια απόπειρα προσέγγισης, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1996, σελ. 184-185, 210-211 & 240-243
9 Συνεργασία ενορίας και θεολόγου καθηγητού (σε συνεργασία με Στ. Κουμαρόπουλο), άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1998, σελ. 232-233
10 Θεολογικές σπουδές στην Ελλάδα, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2005, σελ. 3,17-19 & 4,20-22
11 Η ευαισθητοποίηση σε θέματα επικοινωνίας και συμβουλευτικής (σε συνεργασία με Στ. Κουμαρόπουλο), άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  2005, σελ. 5, 17-19
12 Η διαπλοκή στη γνώση, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  2005, σελ. 9, 20-22

 

2.6 Γυμνάσματα ποιμαντικά
1 Γνώρισε την ενορία σου, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  1986, σελ. 271-273
2 Γνώρισε τον εαυτό σου…, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1986, σελ. 328-329
3 Γυμνάσματα ποιμαντικά: Γνώρισε τον Άγιό σου…, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  1987, σελ. 296-297
4 Ποιμαντικές επισκέψεις, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1988, σελ. 16-17, 40-41, 56-58
5 Ιστορίες με ζώα, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  1992, σελ. 376-378

 

2.7 Ποιμαντικός σχεδιασμός
1 Ένα έτος μία πρόκληση, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  1985, σελ. 8-9

 

2.8 Προφητική διακονία
1 Μετά δεκαπέντε έτη, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1985, σελ. 184-185