Εντοπισμός των Ορθοδόξων Συμβουλευτικών Σχημάτων (Κατηγορίες, Λειτουργίες, Αρχές, Στάσεις) στο έργο του Αββά Δωροθέου.

     Σταματίου  Σπ. Ζούλα

      Φροντιστηριακή Εργασία
      Δείτε την : εδώ