Σταματίου ΣΠ. Ζούλα, Δ.Μ.Σ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, Άρθρο

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ

Διαβάστε το άρθρο: εδώ