ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Γεώργιος Κ. Σκλίας

5ο Διεθνές Συνέδριο γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μέ τήν εὐλογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἀποφάσισε τή διεξαγωγή τοῦ 5ου Διεθνοῦς Συνεδρίου..

Περισσότερα »