ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Γεώργιος Κ. Σκλίας

Εκδήλωση με θέμα: Making mental Health & wellbeing for all a global priority. (Καθιστώντας την ψυχική υγεία και ευεξία για όλους μια σφαιρική προτεραιότητα).

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας (10 Οκτωβρίου 2022) διοργανώνεται την 6η Οκτωβρίου εκδήλωση

Περισσότερα »